Køkkenudvalg

Køkkenudvalget er ansvarlig for køkkenet og generel husholdning i klubhuset, både i forbindelse med daglig drift og arrangementer. Hvis der er ønsker til køkkenet kontakt da køkkenudvalget, som i øjeblikket består af Jette Nielsen og Janni Jensen.


Konkurrenceudvalg

Konkurrenceudvalget er ansvarlig for at arrangere konkurrencerne afholdt af klubben, både interne konkurrencer, f.eks. klubmesterskabet og konkurrencer med deltagelse fra andre klubber, f.eks. det årlige C-stævne. Derudover er det konkurrenceudvalget, som beslutter om medlemmer af DcH Brande må stille op for DcH Brande (jf. klubbens vedtægter). Konkurrenceudvalget består i øjeblikket at Bent Jensen og Cecilie Meller Skjærris.


Trænerudvalg

Trænerudvalget er ansvarlig for organisering af træningen i DcH Brande. Dette inkluderer bl.a. planlægning af trænermøder og træningsplanerne, samt at bringe instruktørernes ønsker om f.eks. opstart af nye hold og efteruddannelse til bestyrelsen. Trænerudvalget består i øjeblikket at Jette Nielsen og Line Peerstrup Ahrendt.


Materieludvalg

Materieludvalget er ansvarlig for klubbens redskaber og anden materiel. Dette inkluderer både vedligeholdelse og nyanskaffelse. Instruktører, såvel som medlemmer, må meget gerne kontakte materieludvalget, hvis der er redskaber eller anden materiel som er gået i stykker. Alle instruktører må købe træningsudstyr, som naturligvis vil tilhøre DcH Brande, for 500 kr./år. Ønskes træningsudstyr for store beløb kontaktes materieludvalget, som kan indkøbe udstyr op til det af bestyrelsen fastsatte beløb for 


Nyheder

Sponsorer