Årskontingent (ÅK)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Begynderhold (Begh1)

Begynderholdet

Begynderholdet er for jer, hvor hunden er over 7 måneder og I ikke er helt sikre på hvilket hold I gerne vil på og/eller I er lidt ude af træning. 

På begynderholdet arbejder vi på at forbedre kommunikationen mellem hund og hundefører, gennem forskellige øvelser. 

Vi arbejder med almindelig hverdagslydighed, f.eks. impulskontrol, at gå roligt i linen, indkald osv. 

Formålet med begynderholdet er at gøre jer klar til at deltage på nogle af de andre hold, så vi inddrager også øvelser fra nogle af de andre discipliner. 

Al træning på begynderholdet er baseret på positiv forstærkning af korrekt adfærd gennem belønning med godbidder, leg, eller hvad der måtte motivere hunden. Det vigtigste på begynderholdet er det gode samarbejde mellem hund og hundefører og at alle har det sjovt. 

Alle hunde og førere kan være med, da træningen tilrettelægges efter niveauet på holdet.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Hvalpe begynder (HvBeg)

Hvalpehold - træner Jette Mary Nielsen

Vi træner udelukkende med positive metoder og har fokus på den gode relation mellem hvalp og fører.

Vi bruger megen tid på socialisering og vænner hvalpen til nye indtryk, det den lærer som hvalp glemmer den aldrig, derfor er straf ikke tilladt.

Vi tager hvalpe fra de er 8 uger og vaccineret første gang

Vi starter med disse øvelser

¤ Kontakt med hunden beløn på rette tid

¤ Sidst ud/ind af døren.

¤ Lade sig berører, få efterset poter, tænder og ører.

¤ Næsearbejde, søge godbidder under bøtter, urtepotter, kasse /balje med bolde.

¤ Hente bringe leg med 2 bolde eller andet legetøj.

¤ Indkald, at komme når der bliver kaldt.

¤ hilse på andre hunde.

¤ Forbudsøvelser som den forbudte godbid.

¤ Selvtillids øvelser, gennem pose/ tunnel og over lille balance.

¤ Lydigheds øvelser, stå sid dæk.

Efter træningen er der fri leg for hundene, hvor hundefører observerer hundens signaler og adfærd
over for andre hunde.
Hvalpeholdet er 10-12 gange så fortsætter træning på store hvalpe / Ungehunde.
Derefter kan i vælge Agility, Rally O. eller D C H holder er baseret på konkurrence

Tilmeld/Læs mere - (1)

Præ-hoopers/agility (Præ)

Præ-hoopers/agility
På præ-hoopers/agility-holdet arbejder vi videre med de gode takter fra Hvalpeholdet og Begynderholdet, dvs. vi arbejder på den gode kommunikation mellem hund og hundefører. Det gør vi igennem en række forskellige øvelser, f.eks. kontakt, targetsøgning, fremadsendelse, afsætning og indkald, gå-rundt-om-kegle, og på sigt også at forcere spring og gå igennem hoops. Alt sammen forberedende øvelser til agility og hoopers. 


Målet med holdet er at hund og hundefører kan arbejde koncentreret, selvom der er andre hunde på banen og uden at have line på. Da dette er essentielt for al træning med hunde, vil hunde og hundefører, som måske ikke umiddelbart er interesseret i at udøve hoopers eller agility i fremtiden, også kunne have stor gavn af at deltage i træningen. Ligeledes vil I kunne deltage selvom I påtænker at skulle udøve andre discipliner.


Træningen består af opvarmning, guidede fællesøvelser, selvtræning og en-til-en øvelser. Træningen er baseret på positiv forstærkning af korrekt adfærd gennem belønning med godbidder og leg. 

Alle hunde og førere kan være med, da træningen tilrettelægges efter niveauet på holdet.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Agility begynder (Agb)

Agility Begynder

I agility er målet at hundeføreren kan guide hunden gennem en bane med en række forhindringer som hunden skal forcere korrekt. Forhindringerne består af spring i forskellige afskygninger, tunneler, hjulet, slalom, posen, vippen, A-brættet, og balancebommen.

På begynderholdet øver vi de forskellige forhindringer, så hunden bliver fortrolig med at løse opgaven og hundeføreren lærer at støtte og guide hunde over og igennem de forskellige forhindringer korrekt og sikkert. Når de enkelte forhindringer er indlært og hund og føre er fortrolig med dem begynder vi at øve kombinationer af de forskellige forhindringer.

Træningen består af opvarmning, fælles træning, selvtræning og instruktørguidede øvelser. Træningen er baseret på positiv forstærkning af korrekt adfærd gennem belønning med godbidder, leg, eller hvad der måtte motivere hunden. Alle hunde og førere kan være med, da træningen tilrettelægges efter niveauet på holdet. Hunden skal naturligvis være ved godt helbred, da agility kan være en anstrengende sport.

Det vigtigste i DcH-Brandes agilitytræning er at hund og hundeførere har det sjovt.


Tilmeld/Læs mere - (1)

Agility fortsætter (Agf)

Agility Fortsætter

I agility er målet at hundeføreren kan guide hunden gennem en bane med en række forhindringer som hunden skal forcere korrekt. Forhindringerne består af spring i forskellige afskygninger, tunneler, hjulet, slalom, posen, vippen, A-brættet, og balancebommen.

 På fortsætterholdet begynder vi på de mere avancerede håndteringer. Håndtering er forskellige metoder til hvordan hundeføreren kan guide hunden hurtigst muligt gennem en bane. Ligesom med forhindringerne indøves forskellige håndteringer hver for sig og på de forskellige forhindringer. I takt med at hunde og hundeførere bliver bedre øges sværhedsgraden af forhindringerne, håndteringerne og kombinationerne af disse. Fra tid til anden løber vi dele af eller hele baner.

Træningen på består af opvarmning, fælles træning, selvtræning og instruktørguidede øvelser. Træningen er baseret på positiv forstærkning af korrekt adfærd gennem belønning med godbidder, leg, eller hvad der måtte motiverere hunden. Alle hunde og førere kan være med, da træningen tilrettelægges efter niveauet på holdet. Hunden skal naturligvis være ved godt helbred, da agility kan være en anstrengende sport.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Agility videregående (Agv)

Agility Videregående

I agility er målet at hundeføreren kan guide hunden gennem en bane med en række forhindringer som hunden skal forcere korrekt. Forhindringerne består af spring i forskellige afskygninger, tunneler, hjulet, slalom, posen, vippen, A-brættet, og balancebommen.

På videregåendeholdet søger vi at forbedre forceringen af forhindringerne og diverse håndteringer med større korrekthed og større fart. Træningen består hovedsageligt af at løbe hele baner, men også øvelse af de rigtig svære håndteringer og kontinuerlig repetition af alle håndteringer. Hundeførerne opfordres i højere grad til at finde de metoder som virker bedst for dem selv og deres hund.

Træningen på består af opvarmning, fælles træning, selvtræning og instruktørguidede øvelser. Træningen er baseret på positiv forstærkning af korrekt adfærd gennem belønning med godbidder, leg, eller hvad der måtte motivere hunden. Alle hunde og førere kan være med, da træningen tilrettelægges efter niveauet på holdet. Hunden skal naturligvis være ved godt helbred, da agility kan være en anstrengende sport.

Det vigtigste i DcH-Brandes agilitytræning er at hund og hundefør har det sjovt.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Hoopers (Hop)

Hoopers for begyndere

Hoopers er en relativ ny hundesport i Danmark. Det går i store træk ud på at hunden i flow skal gennemføre en bane af hoops (buer), tønder og tunneller.

Udfordringen ligger i distancen mellem hund og fører. Føreren arbejder indenfor et afmærket område og fjerndirigerer hunden rundt på banen med kommandoer og gestikulationer.

Hoopers er en skånsom træningsform for både hund og fører. Den minimale belastning betyder at alle kan være med.

Vi kommer til at arbejde med grundfærdighederne, fremad sendelse, løbe til target, baglænskædning, frivillig adfærd, kommandoer.

Kriteriet for optagelse på holdet er, at hunden har deltaget på hvalpeholdet.

Tilmeld/Læs mere - (2)

Rally Begynder (RB)

Rally Lydighed

I Rally lydighed er målet at hund og hundefører skal kunne gennemgå en bane med en række skilte, hvorpå der er beskrevet forskellige øvelser. Øvelserne skal udføres korrekt, men vigtigst af alt, med glæde og udstråling, fra både hund og fører. Mange af øvelserne er direkte relevante for det daglige samvær med hunden, andre er med til at øge kommunikationen mellem hund og fører, så samarbejdet bliver sjovere og samværet bedre.

Øvelserne består af klassiske øvelser som sit, dæk, stå, gå pænt, afsætning, men i et væld af kombination tilført diverse drejninger og i ny og næ forhindringer, som spring og tunnel. Den store variation i øvelserne gør at hunden ofte bliver mere fokuseret og lydige, simpelthen fordi det er sjovt.

I træningen arbejder vi først med øvelser som skaber et godt fysisk og indlæringsmæssigt fundament for de forskellige øvelser i Rally. Vi træner skiltene enkeltvis, først de nemmeste, senere de mere avancerede, inden vi begynder at kombinere skilte, og senere igen, går hele baner af skilte. Den store variation i øvelserne forudsætter at hunden er fokuseret på sin fører, hvorfor en hel del af træningen, specielt i starten, er koncentreret om fokus og motivation til at deltage.

Træningen består af opvarmning, fælles træning, selvtræning og instruktørguidede øvelser. Træningen er baseret på positiv forstærkning af korrekt adfærd gennem belønning med godbidder, leg, eller hvad der måtte motivere hunden. Alle hunde og førere kan være med, da træningen tilrettelægges efter niveauet på holdet.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Lydighed Begynder (LB)


 

Lydighed begynder

Velkommen til lydighed begynder,  holdet hvor vi bygger videre på den kontakt og lydighed som i lærte på hvalpeholdet. 

 Her vil være plads til store som små, og træningen vil blive tilrettelagt efter hundenes niveau, og altid med positiv tilgang. 

 Det vi arbejder med her, er de helt basale lydighedsøvelser, og det vil være øvelser som: 

•Kontakt

•Lineføring

•Stå/sit/dæk

•Indkald

•Rundering

•Apport

 Holdet er grundlæggende for dem som vil videre til DCH-holdet, og hvis du har lyst til at gå konkurrencer i DCH regi, det er dog intet krav, at man vil til konkurrencer. 

 Jeg håber at se dig og din hund på unghundeholdet. 

 Husk positivt humør, MASSER af godbidder, lidt legetøj og en god line. 

 Vi ses


 Tilmeld/Læs mere - (1)

Lydighed Fortsætter (Lyf)

Lydighed Fortsætter

På C- og B-konkurrenceholdene arbejdes der med lydighedsøvelser, således at hund og hundefører forberedes til konkurrencer i C- og B-klasserne. Der fokuseres på god kommunikation og samarbejde mellem hund og hundefører og på variation i træningen af de forskellige øvelser.

Øvelser:

· Lineføring/Fri ved fod

· Stå, sid, dæk

· Apport

· Spring med/uden apport

· Fremadsendelse

· Rundering

· Sporsøg

· Frit søg

Der trænes både på pladsen ved DCH Brande samt ude i lokalområdet efter behov. Desuden tager vi i fællesskab ud til konkurrencerne, da det sociale i træning og konkurrence er lige så vigtigt som resultaterne.

Nærmere information om konkurrenceregler for lydighed kan findes på DCH Danmarks hjemmeside:

Tilmeld/Læs mere - (1)

Passivt medlemskab (Pass)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlem fra anden klub (Mfak)
Er du medlem i en anden DcH klub og ønsker at træne her i Brande, er det her du melder dig til.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Nyheder

Sponsorer