Så er der ferie på vej i DcH Brande.

Vore dygtige og flittige instruktører fortjener en pause i træningen og holder derfor ferie som følger:

Alle Agilityholdene 27, 28, 29, 30 og 31

Rally Begynder 28, 29, 30 og 31

Hoopersholdene  31,32 og 33

Lydighed fortsætter 28, 29, 30 og 31

Hvalpe og lydighed begynder 29, 30 og 31

Præ Hoopers/Rally 29, 30, 31 og 32


Vi ønsker alle vore hunde og hundeførere en rigtig god sommer,

og glæder os til et gensyn når ferien er forbi.


______________ Officiel Hoopers Stævne  søndag d. 23. juni 2024


______________


Landsdækkende C-hundedag, søndag d. 18. august 2024


______________
Nye træningstider gældende i perioden:

1 . april 2024 - 29. september 2024

Se dem under fanebladet "Træningstider Sommer"


_________________

Retningslinjer for træning og ophold i DcH Brande

1. Hunde skal være i snor på parkeringspladsen, på gåtur langs vejen og når man entrerer banen. Ifm.  holdtræning er det instruktørens beslutning om hunde må slippes løs – dette er for alle sikkerhed .

2. Hunde luftes gerne inden man entrerer banen. Dette kan gøre på P-pladsen og langs vejen – så får vi mindre forstyrrende duft på banen.

3. Kom gerne 10 minutter før træningsstart, så hunden kan blive luftet og træningen kan starte til tiden.

4. Efterladenskaber samles op øjeblikkeligt og kommes i dertil opstillede skraldespande. Dette gælder både inden og uden for banen, og også i busken. Mange sygdomme spredes via afføring og vi har mange hunde på banen.

5. Hvis hunden tisser på redskaber, klubhus eller andre menneskeskabte ting, skal der sprøjtes med Rodalon og skrubbes med rent vand – så får vi      brudt den evindelige tissecirkel og vores ting holder længere.

6. Medbring gerne egen vandskål eller lignende – igen for at nedbringe risiko for sygdomsoverførsel. Der er vand i hanen ved klubhuset.

7. Framelding skal ske direkte til instruktøren på sms eller mail, og gerne senest dagen før træningen – vores instruktører er næsten alle arbejdsaktive og vil oftest planlægge træningen dagen før.

8. Klubben er lukket for holdtræning på officielle helligdage. Den enkelte instruktør beslutter hvornår deres hold holder ferie.

9. Ophold på banen udenfor holdtræning er kun tilladt for medlemmer og under hensyntagen til hold og andre medlemmer.

10. Al træningsudstyr ryddes tilbage til redskabsskuret efter brug.

11. Hunde må ikke bindes på terrassen eller opholde sig i klubhuset medmindre dette er aftalt med instruktør eller bestyrelsesmedlem. Man rydder naturligvis selv op efter hunden.

12. Det er hundeførerens ansvar at hunden er korrekt ansvarsforsikret og vaccineret.

13. Instruktøren har ret til at bortvise en hundefører fra banen, hvis denne opfører sig uhensigtsmæssigt  overfor egen eller andres hunde, andre hundeførere, eller instruktører.

14. Bestyrelsen kan udmelde et medlem hvis denne gentagne gange opfører sig uhensigtsmæssigt  overfor egen eller andres hunde, andre medlemmer eller instruktører.


_________________


Landsdækkende C-konkurrence søndag den 13. august 2023

1. Carsten Elkjær

2. Simone Kronborg

3. Glenn Willumsen
_________________

Tillykke – du er medlem nr. 100 i DcH Brande!


Med disse ord og en flot buket blomster blev Mette Antonsen mødt af instruktør Jette Nielsen, da hun tirsdag den 6. december kom til træning på hvalpeholdet med sin hund.

Mette Antonsen havde valgt DcH Brande til stedet, hvor hun ville gå til træning med sin 3 mdr. gamle hvalp Coco– en Golden Doddle, og blev meget overrasket over, at dette valg kunne kaste blomster og et stort flot tyggeben til Coco af sig.

”Jeg vidste faktisk slet ikke hvor mange medlemmer der var i klubben” fortæller Mette og fortsætter:

Vi er blevet taget rigtig godt imod, og var også med til julehyggedagen – hvor der var forskellige aktiviteter for hundene og bagefter var der gløgg og æbleskiver til deres mennesker – en rigtig hyggelig dag.

DcH Brande har haft vokseværk i 2022. Klubben er vokset med ca 50% flere medlemmer. Det har stillet store krav til klubben, og derfor er der investeret i instuktøruddannelse, efteruddannelse og nye materialer til flere hold.

Viften af træningsmuligheder er blevet udvidet så den nu omfatter bl.a. lydighedstræning, konkurrencehold, familiehundehold, agility, rally, hvalpehold og som det sidste nye kan vi nu også tilbyde Hoopers, som er en ret ny hundesport i Danmark. Alt i alt har DcH nu 11 forskellige hold, hvilket formentlig er an af årsagerne til medlemsfremgangen. En anden er givetvis, at der i 2021 blev registreret næsten 80.000 nye hunde i Danmark, hvilket er en stigning på 25% flere hunde siden 2019, og den tendens er jo nok fortsat, så der er kommet mange flere hunde på gaden.

Så er det jo kun dejligt, at rigtig mange nye hundeejere tilmelder sig noget træning i lydighed med deres hund, hvilket jo er til stor glæde for dem selv, men også for andre der kommer til at møde dem på gader og i naturen.

Nyheder

Sponsorer